การค้นพบตัวเองเป็นขั้นตอนแรกสำคัญที่สุด

อยากทำธุรกิจของตนเอง เริ่มต้นอย่างไรดี

ทุกวันนี้คนจำนวนมากออกจากงานประจำ หันมาทำธุรกิจอิสระของตัวเองกันมาก ได้เป็นเจ้านายของตัวเองตัดสินใจว่าจะทำงานที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ได้ทำอาชีพที่ชอบอย่างแท้จริง แน่นอนว่ามีเงินทุนอย่างเดียวไม่พอ เจ้าของกิจการมือใหม่จำเป็นต้องรู้และทำอย่างไรบ้าง สิ่งสำคัญที่สุดอาจไม่ใช่เงิน แต่เป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะที่เป็นสิ่งจำเป็น ทักษะความรู้จะเป็นเข็มทิศนำไปสู่ความสำเร็จ ยิ่งรู้มากก็ยิ่งพัฒนาตนเองเพิ่มขีดความสามารถอย่างไรขีดจำกัดและแข่งขันได้คู่แข่งที่ครองตลาดอยู่ก่อน มาดูกันว่าก่อนเริ่มต้นธุรกิจอิสระจะต้องรู้อะไรบ้าง

1.ค้นหาทักษะที่มีในตัวเอง

การค้นพบตัวเองเป็นขั้นตอนแรกสำคัญที่สุด ต้องเลือกว่าชอบอะไร มีความคิดจะทำอะไร ค้นหาความพิเศษและจุดขายที่แตกต่างจากคู่แข่งในตลาด ทั้งสิ่งที่โดดเด่นไม่เหมือนใครและสิ่งที่ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า มือใหม่ต้องศึกษาความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ แนะนำว่าควรเรียนรู้เพิ่มเติมทางออนไลน์ ความเป็นมืออาชีพจะทำให้ธุรกิจใหม่มีความน่าเชื่อถือ หากธุรกิจที่เลือกมีความซับซ้อน อาจใช้ทางลัดด้วยการมองหาหุ้นส่วนที่มีความเชี่ยวชาญ ไม่ต้องใช้เวลาศึกษานานนัก เช่น ถ้าต้องการทำสบู่แฮนด์เมด อาจเริ่มจากติดต่อโรงงานที่มีความพร้อมทั้งวัตถุดิบ แรงงาน และสถานที่ นำสูตรที่ต้องการไปจ้างผลิตตามจำนวนพรีออเดอร์ก่อน การใช้บริการจากผู้เชี่ยวชาญอยู่แล้วอาจได้มืออาชีพช่วยแนะนำในเรื่องบรรจุภัณฑ์สามารถยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าสูงขึ้นและมีโค้ชแนะนำช่องทางการตลาดให้ มีลูกค้าในทันที มีผลกำไรเป็นกอบเป็นกำโดยไม่ต้องรอนาน

2.เขียนแผนธุรกิจโดยละเอียด

การวางแผนธุรกิจเป็นแบบฝึกหัดที่มีประโยชน์ ทำให้รู้ว่าจะต้องทำอะไร เมื่อไร อย่างเป็นลำดับขั้นตอน เริ่มตั้งแต่แผนไตรมาสที่มุ่งเน้นเป้าหมายผลกำไรรายเดือน แผนงาน 12 เดือนเจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและการขยายตลาด ควรทบทวนผลการปฏิบัติงานด้วยตัวเองสองสามครั้งต่อปีและทบทวนเป้าหมายและความคืบหน้าตลอดเวลาที่ผ่านมา ส่วนแผนระยะยาวในอีก 3-5 ปีข้างหน้าจะมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์การเติบโตและเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน วิธีใดให้ผลลัพธ์ดีให้ปรับกลยุทธ์ไปตามนั้น เมื่ออุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง ความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนไป รู้ว่าอะไรจะมา อะไรจะไป ธุรกิจของคุณก็ต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดเช่นกัน

3.วางแผนงบประมาณตามลำดับ

การทำธุรกิจของตนเองจำเป็นต้องตั้งเป้าหมายงบประมาณล่วงหน้า เตรียมความพร้อมด้านเงินทุนเริ่มต้นแล้วที่เพียงพออย่างน้อย 6 เดือน แล้วยังต้องมีเงินทุนสำรองไว้ก่อนหนึ่งเผื่อเหลือเผื่อขาดอีกด้วย ในกรณีที่ยังไม่ได้รับเงินจากลูกค้าอาจจะต้องมีเงินหมุนเวียนเข้าสู่การผลิตอย่างน้อย 30 วัน 60 วัน หรือ 90 วันก่อนที่เงินรายได้จะไหลเข้ามา การคำนวณรายจ่ายต้องครอบคลุมทุกด้าน รวมทั้งเรื่องค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในสำนักงาน ค่าใช้จ่ายในกรณีที่ต้องออกไปทำงานข้างนอก ค่าเช่า และค่าอินเทอร์เน็ต ทุกอย่างสำคัญเพราะใช้ในการคำนวณหักลบต้นทุนและผลกำไรตอบแทนเพื่อให้แน่ใจว่าเรียกเก็บเงินลูกค้าตามจำนวนที่เหมาะสมอยากทำธุรกิจของตนเอง เริ่มต้นอย่างไรดี

การเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองเส้นเพื่อต้องการความเป็นอิสระ แต่ต้องแลกกับการทำงานอย่างหนัก จะสุขเอาเผากินเหมือนอย่างสมัยทำงานรับเงินเดือนไม่ได้ ควรเปิดโอกาสให้ลูกจ้างแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่และจ่ายให้คุ้มค่ากับผลงาน การทำงานเก่งไม่ดีเท่ากับใช้คนเก่งทำงานให้เรา ผู้ประกอบการมือใหม่ควรเตรียมสิ่งสำคัญไว้ให้ครบทั้งเงินทุน บุคลากร และความรู้ เพราะเป็นสิ่งที่จะทำให้ธุรกิจเหนือกว่าคู่แข่งได้ ลองนำไปใช้กัน