ศิลปะการใช้คน เพื่อทำธุรกิจให้ก้าวหน้า

ศิลปะการใช้คน เพื่อทำธุรกิจให้ก้าวหน้า

การบริหารธุรกิจ ไม่มีสิ่งใดสำคัญเท่าการบริหารคน หากมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ดีเลิศแต่ขาดคนมีความสามารถมาใช้อย่างถูกต้องก็เปล่าประโยชน์! หรือถ้ามีคนเก่ง ๆ หลายคนมารวมกัน แต่ขาดผู้นำที่มีความสามารถ ก็ยากที่จะรวมเอาความเก่งกาจของแต่ละคนมาช่วยสร้างธุรกิจให้ก้าวหน้าต่อไปได้ หรือผู้นำที่ไม่รู้จักใช้คน ก็จะทำให้เสียโอกาสสร้างผลงานจากความสามารถของบุคลากรที่มีอยู่ไปอย่างน่าเสียดาย ศิลปะการใช้คนจึงต้องมีในทุกธุรกิจ ซึ่งมักจะต้องมีพื้นฐานมาจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

ความเชื่อใจ

คนเราจะรู้สึกดีอย่างมาก เมื่อได้รับความไว้วางใจให้ทำสิ่งต่าง ๆ ถ้าคุณมอบหมายงานใครไปแล้ว จงเฝ้าดูและอย่าไปก้าวก่าย เพราะจะทำให้เขาคิดว่าคุณไม่ไว้ใจเขา แต่อย่างไรก็ตามมันมีเส้นบาง ๆ ระหว่างการระแวงและความระวัง ถ้าเขากำลังจะทำสิ่งที่ผิดพลาดคุณต้องเตือนทันที เช่น กระทำสิ่งที่อันตรายร้ายแรงถึงแก่ชีวิต หรือมีผลกระทบต่อสายพานการผลิต การมอบหมายงานแล้วคอยให้คำแนะนำเป็นสิ่งที่ควรทำ ซึ่งจะต่างจากการระแวงจับผิด ที่จะทำให้เกิดความรู้สึกว่าไม่ไว้ใจกัน

ความเด็ดขาด

คำสั่งจะต้องชัดเจน กำหนดเป้าหมายและเวลาที่แน่นอน เวลานอกงานคุณอาจจะเป็นคนที่คุยสนุก เฮอาได้กับลูกน้อง แต่เวลางานคุณต้องเข้มงวด งานเป็นงาน เล่นเป็นเล่น เมื่อลูกน้องเห็นคุณจริงจังเอาใจใส่กับงานอย่างเต็มที่ กล้าตัดสินใจอย่างเด็ดขาดและพร้อมรับผิดชอบงานร่วมไปกับทีมงานลูกน้อง ก็ย่อมทำให้ลูกน้องไว้วางใจคุณและยอมทำตามสิ่งที่คุณบอกให้เขาทำ

ความเอาใจใส่

การทำงานไม่ใช่การทำแต่งาน แต่ต้องบริหารความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไปด้วย การพยายามสอนงานลูกน้องด้วยความเอาใจใส่ การคำนึงถึงสวัสดิภาพการทำงานด้านต่าง ๆ ของลูกน้อง ทั้งเรื่องความเป็นอยู่ การเดินทาง ความปลอดภัยในการทำงาน สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะทำให้ลูกน้องพึงพอใจและรู้สึกอุ่นใจที่มีหัวหน้าอย่างคุณคอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง จะทำให้เขายินดีที่จะทำงานร่วมกับคุณด้วยความสามารถสูงสุด

ความจริงใจ

การทำสิ่งใดใดก็ตาม ต้องอาศัยหลักความจริงใจเป็นสำคัญ อย่าทำเพราะต้องทำหรือทำเพราะหวังผลประโยชน์แอบแฝง เพราะลูกน้องก็สามารถดูออกว่าคุณจริงใจหรือเสแสร้ง สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ต้องออกมาจากจิตใจคุณอย่างแท้จริงและทำให้ลูกน้องเห็นอย่างสม่ำเสมอ การพูดคุยอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา สามารถสื่อความจริงใจได้ให้ลูกน้องรู้ว่าคุณคิดอย่างไร และคุณก็รู้ว่าลูกน้องคิดอย่างไร

หลักการใช้คน เป็นศิลปะที่ต้องเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การหาอ่านจากตำราก็ช่วยได้เพียงหลักการเท่านั้น เมื่อถึงเวลาทำงานจริงก็ต้องยืดหยุ่นผ่อนปรนได้ตามสถานการณ์เฉพาะหน้า ทีมงานทั้งคุณและลูกน้องจะประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายได้ต้องไว้วางใจกัน คุณใช้ให้ลูกน้องทำอะไรก็สามารถทำได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่วางไว้ ก็จะสามารถนำพาให้ธุรกิจก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน

ศิลปะการใช้คนจึงต้องมีในทุกธุรกิจ