การสร้างธุรกิจให้ยั่งยืน อาศัยเพียงไอเดียไม่ได้

การสร้างธุรกิจให้ยั่งยืน อาศัยเพียงไอเดียไม่ได้

เชื่อว่าใครหลาย ๆ คนย่อมมีความฝันอยากจะมีธุรกิจเป็นของตนเอง บางคนก็มีไอเดียเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่คาดหมายว่าจะมีความน่าสนใจและสามารถทำการตลาดได้ ซึ่งส่วนใหญ่ก็มีมากมายหลายคน แต่ทราบหรือไม่ว่าคนส่วนใหญ่ที่คิดว่าตนเองมีไอเดียในการทำธุรกิจที่ดีเช่นนี้นั้นมีอยู่มากมายหลายคน แต่กลับมีเพียงจำนวนน้อยเท่านั้นที่เลือกที่จะลงมือทำธุรกิจให้เกิดขึ้นมาได้จริง ๆ

อย่างไรก็ดีหากนับจำนวนผู้ที่มีไอเดียดี ๆ และพร้อมลงมือประกอบธุรกิจให้เกิดขึ้นจริง ๆ จะมีจำนวนไม่มากแล้ว โอกาสที่คนเหล่านั้นจะประกอบธุรกิจให้สำเร็จได้อย่างยั่งยืนกลับยิ่งมีจำนวนน้อยลงไปอีกมาก ซึ่งมีสาเหตุเนื่องมาจากการทำธุรกิจให้ยั่งยืนนั้นจะต้องอาศัยปัจจัยหลากหลายประการดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ปัจจัยที่จำทำให้ธุรกิจยั่งยืน

การเน้นจุดซื้อมากกว่าจุดขาย นักธุรกิจหน้าใหม่โดยมากมักใส่ใจในไอเดียของสินค้าหรือบริการของตนเองมากเกินไป เพราะมองว่าเป็นจุดขายที่ทำให้ตนเองก่อร่างสร้างธุรกิจขึ้นมาได้ จนทำให้ละเลยถึงลูกค้าหรือผู้ที่จะมาซื้อสินค้าหรือบริการนั้นไป ทำให้ขาดแรงดึงดูดและความน่าสนใจที่ลูกค้าจะมีต่อธุรกิจไปอย่างน่าเสียดาย ดังนั้นหากคิดจะทำธุรกิจให้ยั่งยืนจริง ๆ จะต้องหาทางกระตุ้นการซื้อสินค้าหรือบริการให้เกิดขึ้นได้จริง ๆ อย่างต่อเนื่อง

การตั้งเป้าหมายของธุรกิจให้ชัดเจน เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจควรมีความชัดเจน อาจเป็นยอดขายสินค้าที่ต้องการให้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเท่าใด หรือการขยายฐานลูกค้าให้รู้จักสินค้าและบริการของตนเองให้มากขึ้น เพราะเมื่อเป้าหมายมีความชัดเจนแล้ว นักธุรกิจก็จะมีแรงผลักดันให้ดำเนินธุรกิจขับเคลื่อนไปตามเป้าหมายได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถหากลยุทธ์มาผลักดันให้ธุรกิจขับเคลื่อนต่อไปเรื่อย ๆ อย่างยั่งยืนได้

ประเมินความเสี่ยงในการทำธุรกิจอย่างรอบคอบ การทำธุรกิจใด ๆ หรือการลงทุนในกิจการงานใดย่อมมีความเสี่ยงแฝงอยู่ด้วยกันทั้งนั้น ดังนั้นเพื่อการรับมือกับความเสี่ยงต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องทำความรู้จักความเสี่ยงนั้น ๆ อย่างถี่ถ้วน เพื่อให้สามารถตั้งรับและจัดการกับความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม โดยความเสี่ยงมักมีจาก 2 ด้าน คือความเสี่ยงจากภายในองค์กรของท่านเองอย่างการขาดผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินกิจการ เพราะเป็นมือใหม่ในการดำเนินธุรกิจ และความเสี่ยงจากภายนอกองค์กรที่มาจากคู่แข่ง สภาพเศรษฐกิจ และอื่น ๆ เป็นต้น

เมื่อสามารถดำเนินธุรกิจตามหลักการที่ได้กล่าวมานี้ เชื่อได้ว่าธุรกิจของท่านจะต้องมีความยั่งยืนได้อย่างแน่นอน สามารถสร้างรายได้ให้กับชีวิตของนักธุรกิจได้จริง พร้อมขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเพียงใดก็ตาม

ปัจจัยที่จำทำให้ธุรกิจยั่งยืน