SME ที่สามารถเติบโตได้ดี

ธุรกิจ SME ที่ยังไปได้ดีในช่วงเศรษฐกิจขาลง

ธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME อยู่ในจุดสนใจทุกยุคทุกสมัย เพราะเป็นธุรกิจที่ครอบคลุมจำนวนผู้ประกอบการมากที่สุดกว่า 3 ล้านราย เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจสำคัญ ทุกภาคส่วนจึงพยายามช่วยดูแลและประคับประคองกลุ่ม SME ตลอดมาโดยเฉพาะช่วงที่เศรษฐกิจมีปัญหา

แต่ละปีจะมีธุรกิจ SME บางประเภทที่เติบโตได้ดีสอดคล้องกับเศรษฐกิจในภาพใหญ่ ขณะที่บางธุรกิจก็จะได้รับผลกระทบจนอาจต้องปิดตัวลงได้เช่นเดียวกันหากไม่สามารถตอบโจทย์โลกที่เปลี่ยนไปได้ สำหรับปี 2563 ที่มีคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะเป็นขาลง และมีตัวแปรลบมากมายทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ แต่ยังมี SME บางกลุ่มที่สามารถเติบโตได้ดีสวนกระแส ได้แก่

SME ที่สามารถเติบโตได้ดี

ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับสังคมสูงวัย เพราะการเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทย ทำให้มีจำนวนประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จำนวนคนเกิดใหม่ลดลง ขณะที่คนสูงอายุที่มีอายุเฉลี่ยยาวนานขึ้น และจะเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อมากขึ้น สินค้าและบริการที่สามารถตอบโจทย์ความความต้องการของคนกลุ่มนี้จะยังมีทิศทางการขยายตัวได้ดี ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจรับดูแลผู้สูงอายุ (Nursery) อาหารเสริม สถานพยาบาล ธุรกิจนำเที่ยว อสังหาริมทรัพย์เพื่อผู้สูงวัย ตลอดจนกิจกรรมสันทนาการสำหรับผู้สูงวัย อย่างการจัดเวิร์คช้อปให้ผู้สูงอายุ เป็นต้น

ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ยังเป็นธุรกิจที่ติดลมบนต่อเนื่องตามกระแสการบริโภคในยุค E-commerce และ Lazy Marketing ผู้คนยังนิยมซื้อของออนไลน์มากกว่าการออกไปหาซื้อสินค้าด้วยตนเอง บริการจัดส่งสินค้าต่าง ๆ จึงยังอยู่ในกระแสความนิยมและเติบโตอย่างต่อเนื่อง เช่น บริการรับส่งอาหารและจัดส่งสินค้าเป็นต้น และพบว่าผู้คนจำนวนมากหันมาจับธุรกิจประเภทนี้ ซึ่งยังมีโอกาสขยายตัวต่อได้แบบก้าวกระโดด

ธุรกิจเกี่ยวกับตลาดดิจิทัล เพราะปี 2020 ยังถือเป็นปีทองของการตลาดออนไลน์ ผู้คนยังรับข้อมูลข่าวสารจากสมาร์ทโฟน-แท็บเล็ต ยิ่งประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ยุค 5 จี การขับเคลื่อนข้อมูลข่าวสารทางสื่อดิจิทัลก็จะยิ่งรวดเร็วมากขึ้น content ดี ๆ จะเป็นที่ต้องการมากขึ้น จุดนี้จึงเป็นช่องทางให้กับ SME ที่สามารถจับแนวทางการตลาดออนไลน์ได้ สามารถสร้างโอกาสในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ธุรกิจสีเขียว (Green Economy) เป็นกระแสที่มาแรงที่สุดในปี 2020 ผู้คนต่างตื่นตัวในเรื่องสิ่งแวดล้อม สินค้าและบริการที่ใช้ Theme รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อมจะเป็นกลุ่มสินค้าที่มีโอกาสได้รับการตอบรับสูงกว่าสินค้าทั่วไป จึงสามารถเติบโตแบบก้าวกระโดด สังเกตจากการมอบของขวัญในโอกาสสำคัญ ๆ อย่างปีใหม่ สินค้าในกลุ่มนี้จะถูกเลือกเป็นของขวัญมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นถุงผ้า กล่องใส่อาหาร แก้วเครื่องดื่มร้อนเย็น เป็นต้น

การเกาะกระแสตลาดในแต่ละปี แล้วปรับกลยุทธ์ของ SME ให้สอดรับกับกระแสนิยมในแต่ละช่วง ถือเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ SME หรือกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็ก สามารถยืนหยัดได้อย่างแข็งแกร่ง ไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยก็ตาม

ธุรกิจ SME ที่ยังไปได้ดีในช่วงเศรษฐกิจขาลง