ธุรกิจ Sunrise & Sunset ในปีหนู 2563

ปี 2563 ปีที่ใคร ๆ มองว่าไม่ง่าย ในการทำธุรกิจเอาซะเลย เพราะมีตัวแปรลบมากมายไปหมด ท่ามกลางกระแสข่าวการเลิกกิจการและเลิกจ้างพนักงานจากหลายภาคธุรกิจ แต่หากมองลึกลงไปถึงพื้นฐานของการทำธุรกิจในปีหนู 2563 แล้ว จะพบว่ามีทั้งธุรกิจที่ยังไปได้ดีถึงขั้นเป็นดาวรุ่งหรือ Sunrise และธุรกิจที่อยู่ในทิศทางขาลงหรือ Sunset โดยมีข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและ ธุรกิจ ม.หอการค้าไทย แยกเป็นกลุ่มได้ดังนี้

กลุ่มธุรกิจดาวรุ่ง

เป็นกลุ่มธุรกิจที่ยังเติบโตต่อเนื่องมาจากปีที่แล้ว เกาะกระแสหลักจาก E-commerce และ Lazy Economy ซึ่งสามารถตอบโจทย์ความสะดวกสบายของผู้บริโภคในยุคนี้ได้อย่างลงตัว สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ตรงจุดและยังขยายตลาดไปถึงต่างประเทศได้โดยง่าย ได้แก่

– ธุรกิจ Platform เป็นการทำธุรกิจในฐานะตัวกลางหรือตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเริ่มต้นจากการเป็นแอปพลิเคชัน แล้วพัฒนาเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้มากขึ้น

– ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ หรือการซื้อขายทางออนไลน์ ที่ยังเติบโตได้ดี และมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ธุรกิจที่ปรับตัวหันมาสู่ช่องทางออนไลน์หรือใช้ช่องทางอีคอมเมิร์ซในการขยายตลาด จะสามารถเกาะกระแสเติบโตได้ต่อเนื่อง

– ธุรกิจเกมส์ ถือเป็นยุคที่ผู้คนเข้าถึงเกมส์ออนไลน์ได้ง่ายมาก และผู้คนต่างก็เลือกเล่นเกมส์เพื่อความผ่อนคลาย ส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจในกลุ่มนี้

– ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ได้รับอานิสงส์โดยตรงจากการค้าออนไลน์ ผู้คนเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางนี้มากกว่าการออกไปเดินซื้อสินค้าตามห้างร้าน เพราะสะดวกมากกว่า ดังนั้นเมื่อซื้อของแล้ว ก็จะต้องมีกระบวนการจัดส่งและโลจิสติกส์ และการจัดส่งอาหารแบบ Delivery จึงยังขยายตัวดีต่อเนื่อง

– ธุรกิจประกันภัย &ประกันชีวิต เนื่องจากผู้คนจะห่วงเรื่องของสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลและการคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยต่าง ๆ จึงหันมาสู่ระบบการประกันภัยมากขึ้น

นอกจากนี้ยังมีกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวกับ ผู้สูงวัย, อาหารและเครื่องดื่ม , Fintech ,การก่อสร้าง, ท่องเที่ยวและความงาม ที่ยังสามารถเกาะกระแสผู้บริโภคยุคปัจจุบันเติบโตได้ต่อไป

กลุ่มธุรกิจดาวร่วง

ธุรกิจในกลุ่มนี้เป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านโดยเทคโนโลยี หรือที่เรียกว่า Technology Disruption เป็นหลัก เพราะจะถูกทดแทนด้วยธุรกิจใหม่ ๆ ที่อยู่บนพื้นฐานของเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาทดแทน กลุ่มธุรกิจดาวร่วงในปีนี้ ได้แก่

– ธุรกิจเช่าหนังสือ, ธุรกิจผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และวารสาร เพราะผู้คนหันไปอ่านหนังสือออนไลน์แทน

– ธุรกิจผลิตโทรศัพท์พื้นฐาน เพราะผู้คนหันไปหาสมาร์ทโฟนแทน

– ธุรกิจร้านให้บริการอินเทอร์เน็ต ในช่วงที่ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ยุค 5G คนจะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่ายและเร็วขึ้น ธุรกิจร้านให้บริการอินเทอร์เน็ต จึงเข้าสู่ช่วงขาลงชัดเจน

– ธุรกิจการค้าแบบดั้งเดิม ที่จะถูกทดแทนโดย E-commerce

นอกจากนี้ยังมีธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป, ธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ความจำในคอมพิวเตอร์ และธุรกิจร้านถ่ายรูป ก็ยังเป็นกลุ่มธุรกิจ Sunset ชัดเจนในปีนี้ด้วย

แม้จะอยู่ในกลุ่มธุรกิจดาวร่วงก็ต้องหาทางปรับตัวและปรับกลยุทธ์รับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นหนทางอยู่รอดของธุรกิจในปีหนู 2563 นี้

กลุ่มธุรกิจดาวรุ่ง