ธุรกิจที่น่าลงทุนในปี 2020

ธุรกิจที่น่าลงทุนในปี 2020

ตั้งแต่เริ่มต้นปี 2020 นี้มีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นบนโลก ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตการณ์ไฟป่าในออสเตรเลีย, ภูเขาไฟตาอัลในประเทศฟิลิปปินส์ปะทุ, น้ำท่วมบราซิล, ไข้ลาสซาระบาดในไนจีเรีย, ฝุ่นพิษ PM 2.5, ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 และอีกหลาย ๆ เหตุการณ์ ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ทำให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยแย่ลง การที่จะเริ่มธุรกิจในปีนี้เพื่อที่จะอยู่รอดและได้กำไรจากยุคนี้ เราควรเริ่มธุรกิจแนวไหนและธุรกิจอะไรที่น่าลงทุนในปี 2020

ธุรกิจแนวไหนน่าลงทุน

ธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและความงาม

ยุคนี้สมัยนี้ คนเริ่มหันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้น ทั้งการออกกำลังกาย การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เพราะฉะนั้น ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ จะมาตอบโจทย์คนกลุ่มนี้ จึงขยายตัวและเติบโตขึ้นมาเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ออกกำลังกาย, คอร์สออกกำลังกาย, ผู้ให้คำปรึกษาในการออกกำลังกายและการลดน้ำหนัก, อุปกรณ์และชุดสำหรับออกกำลังกาย, อาหารเสริม, อาหารคลีน, อาหารอินทรีย์, เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ, อาหารว่างเพื่อสุขภาพ, อุปกรณ์แต่งหน้า, ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม, สถานเสริมความงาม เป็นต้น ทำให้ธุรกิจเพื่อสุขภาพ สามารถต่อยอดและยังมีที่ว่างให้ผู้สนใจเริ่มธุรกิจได้

ธุรกิจเกี่ยวกับผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ มีหลายประเทศที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุไปแล้ว เช่น ประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทยเราก็กำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอีกไม่กี่ปี ผู้สูงอายุต้องการการดูแลที่มากกว่า จึงทำให้เกิดธุรกิจซึ่งจะเข้าดูแลผู้สูงอายุหลายประเภท เช่น สถานดูแลผู้สูงอายุ, อุปกรณ์ติดตามตัว, กล้องวงจรปิด, ยารักษาโรค, อาหารเสริม, วิตามิน, ธุรกิจรับ-ส่งสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้, การแพทย์ทางเลือก เป็นต้น

ธุรกิจออนไลน์

เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า ทุกวันนี้แค่เรามีมือถือ เราก็สามารถทำอะไรได้สะดวกขึ้น ทำให้เกิดธุรกิจมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การผลิตแอปพลิเคชัน, ขายภาพถ่าย, ภาพกราฟิกออนไลน์, ขายของออนไลน์, ธุรกิจการตลาดออนไลน์, การดูแลสื่อโซเชียล, คอร์สเรียนออนไลน์, อุปกรณ์ไอที เป็นต้นธุรกิจแนวไหนน่าลงทุน
ธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากมนุษย์เราเจอวิกฤตการณ์หลายครั้งจากภัยธรรมชาติ ซึ่งมนุษย์เป็นต้นเหตุของการเกิดของภัยธรรมชาติเหล่านั้น ทำให้เราหันกลับมารักษาสิ่งแวดล้อม ตื่นตัวกับปัญหาโลกร้อนมากขึ้น และทุกวงการให้ความสำคัญและนำมาใช้ในการประกอบธุรกิจของตน เช่น ลดการใช้ถุงพลาสติก, ลดการใช้ปริมาณพลาสติก, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม, ลดการใช้สารเคมี, รถยนต์ไฟฟ้า และหันมาใช้ทรัพยากรธรรมชาติทดแทน พลังงานหมุนเวียน ทำให้ภาพลักษณ์ของธุรกิจดูดีและช่วยลดปัญหาโลกร้อนอีกด้วย

เราจะเห็นได้ว่าธุรกิจที่มาแรงส่วนใหญ่นั้น เกี่ยวกับวิถีการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปของคนเราเป็นส่วนใหญ่ ทำให้เกิดธุรกิจหลายอย่างที่แปลกใหม่ขึ้น และนี่ก็คือธุรกิจที่น่าลงทุนและน่าเริ่มต้นในปี 2020 นี้