4 วิธีการสร้างเครือข่าย

วิธีในการสร้างเครือข่ายที่นักธุรกิจควรรู้ไว้เพื่อความสำเร็จ

การสร้างเครือข่าย เปรียบเสมือนรากแขนงและรากฝอยที่ช่วยกันทำหน้าที่หาอาหารเพื่อไปบำรุงต้นไม้ให้เจริญเติบโต หากมีแต่เพียงรากแก้วก็จะทำให้การหาอาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการของต้นไม้ เช่นเดียวกันการทำธุรกิจจะต้องมีการสร้างเครือข่ายเพราะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้รู้จักและมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับคนเก่ง ที่จะร่วมกันทำให้ธุรกิจไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น ด้วยเหตุนี้ คุณควรรู้ 4 วิธีการสร้างเครือข่ายเพื่อความสำเร็จ ซึ่งมีอะไรบ้าง มาดูกัน

4 วิธีการสร้างเครือข่าย

วิธีที่ 1 เริ่มต้นทำความรู้จักกับผู้คนในจำนวนที่ไม่มาก

ในกรณีคนที่เพิ่งเริ่มต้นสร้างเครือข่ายใหม่ ควรทำความรู้จักกับผู้คนในจำนวน 2 ถึง 3 คนให้ดีเสียก่อน ด้วยการสืบประวัติ รวบรวมข้อมูลแล้วมาพิจารณาว่า ควรทำธุรกิจกับเขาหรือไม่ ซึ่งสิ่งที่ควรระวังสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นการสร้างเครือข่าย ไม่ควรทำความรู้จักกับผู้คนในการสร้างเครือข่ายจำนวนมากเกินไป เช่น ประมาณ 10 ถึง 20 คน เพราะจะส่งผลให้สร้างเครือข่ายไม่ไหว

วิธีที่ 2 เพิ่มจำนวนคนในการสร้างเครือข่าย

หากได้สร้างเครือข่ายมาสักระยะหนึ่ง อาจจะมีการตั้งเป้าหมายเพิ่มจำนวนคนเป็น 100 คน ด้วยการทำความรู้จักในด้านศักยภาพที่ตรงสายธุรกิจ นิสัย ความน่าเชื่อถือ ความจริงใจและความพึ่งพาอาศัยหรือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในการสร้างเครือข่าย แล้วให้คัดเลือกคนที่มีคุณภาพในการสร้างเครือข่ายจริง ๆ จากเป้าหมายจำนวน 100 คน อาจจะได้ประมาณ 10 ถึง 20 คน

วิธีที่ 3 เพิ่มช่องทางในการสร้างเครือข่าย ด้วยการใช้ประโยชน์จากสื่อโซเชียล

หากต้องการให้ธุรกิจเครือข่ายที่ทำอยู่ได้แจ้งเกิด ให้เพิ่มช่องทางการใช้สื่อโซเชียล ด้วยการเริ่มต้นให้ความรู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคม เมื่อผู้คนได้สัมผัสถึงความเชี่ยวชาญ ก็จะทำให้บริษัทอื่น ๆ ติดต่อเข้ามาสร้างเครือข่ายเป็นการสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน

วิธีที่ 4 เพิ่มช่องทางในการสร้างเครือข่าย ด้วยการเข้าสัมมนา

หากต้องการขยายการสร้างเครือข่ายมากยิ่งขึ้น ให้เข้าร่วมงานสัมมนาเพียงคนเดียวหรือฉายเดี่ยว แบบไม่ต้องไปเป็นกลุ่มหรือร่วมกับเพื่อนเพราะจะทำให้เกิดการคุยกันระหว่างเพื่อนเป็นการลดโอกาสให้กับตัวเองในการรู้จักคนใหม่ ๆ ซึ่งโดยธรรมชาติของมนุษย์ก็จะมีการเริ่มทักทายหรือสื่อสารกันอยู่แล้ว จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เกิดการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจได้

การสร้างเครือข่ายเป็นการทำให้ผู้คนได้รู้จักธุรกิจที่ทำอยู่ เมื่อสร้างเครือข่ายได้แล้วก็ควรรักษาให้คงอยู่และแน่นแฟ้น เช่น การทักทาย การนัดรับประทานอาหาร สังสรรค์ เป็นต้น และที่สำคัญที่สุดในการสร้างเครือข่าย คือ ไม่ใช่การสร้างเครือข่ายแบบเข้าหาผลประโยชน์เพราะถ้าเป็นเช่นนี้ ผู้คนจะสัมผัสได้และมักจะหนี ดังนั้น ควรมีความจริงใจในการให้ประโยชน์กับผู้คน แล้วจะทำให้คนเปิดใจต้อนรับ นำไปสู่ความสำเร็จในธุรกิจนั่นเอง

วิธีในการสร้างเครือข่ายที่นักธุรกิจควรรู้ไว้เพื่อความสำเร็จ