วิธีการบริหารคน เพื่อความสำเร็จในธุรกิจ

วิธีการบริหารคน เพื่อความสำเร็จในธุรกิจ

บุคลากรเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดซึ่งมีผลต่อความสำเร็จในทุกธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ หลายคนคงเคยสังเกตมาบ้างแล้วว่าทำไมธุรกิจของชาวต่างชาติถึงได้เจริญรุ่งเรืองหรือประสบความสำเร็จอย่างมากมาย และทำไมธุรกิจเดียวกันทั้ง ๆ ที่มีขนาดธุรกิจเท่ากัน ปรากฏว่ามีรายได้เข้ามาที่แตกต่างกัน หนึ่งปัจจัยที่ไม่ควรมองข้าม คือ เกิดจากการบริหารบุคคลนั่นเอง ด้วยเหตุนี้ เราจึงมีวิธีการสรรหาบุคลากรพร้อมวิธีรักษาให้เขาทำงานอยู่ได้นาน เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ทำธุรกิจ ซึ่งมีอะไรบ้าง มาดูกัน

คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมกับธุรกิจ

การคัดเลือกบุคคล ใช่ว่าจะมองไปที่เรียนเก่งหรือทำงานเก่งแต่เพียงอย่างเดียว แต่จะต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานในการคัดเลือกที่เหมาะสมกับธุรกิจด้วย ดังนี้

ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ และศึกษาแนวทางที่จะทำงานให้ดีกว่าเดิม

มีทัศนคติที่ดีต่อการทำธุรกิจ เพราะถ้ามีทัศนคติที่ไม่ดีจะทำให้งานพังได้

พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วในการทำธุรกิจ เนื่องจากถ้าเปลี่ยนแปลงไม่ทันจะส่งผลให้ธุรกิจล่มสลาย

มองเห็นอนาคตข้างหน้าหรือภาพความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างชัดเจน เพื่อจะได้ทำธุรกิจไปถึงเป้าหมาย ไม่ใช่ทำไปเรื่อย ๆ ตามคำสั่ง

วิธีการรักษาบุคลากรในการทำธุรกิจ

การรักษาบุคลากรเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ เนื่องจากปัจจุบันนี้ คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยภักดีกับองค์กรที่ทำอยู่ จึงมักเปลี่ยนงานบ่อยหลายที่ ซึ่งจะแตกต่างบุคลากรในรุ่นเก่า เพราะฉะนั้น ควรเรียนรู้วิธีรักษาบุคลากร ดังต่อไปนี้

Work Environment หมายความว่า เน้นสภาพแวดล้อมการทำธุรกิจ ตั้งแต่นโยบาย เป้าหมาย วิสัยทัศน์ แผนงานได้อย่างชัดเจน รวมถึงการมีบรรยากาศการทำงานที่ดี

Relationship เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการบริหารเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวออกจากกัน ไม่ว่าจะเป็น การติดต่อประสานงานระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง การพูดคุยหรือไต่ถามสารทุกข์สุกดิบ

Support คือ การสนับสนุนการทำธุรกิจ อาจจะเป็นการให้กำลังใจ การสร้างผลงานและการทำให้เขาทำงานอย่างสนุก ไม่ใช่การแบ่งฝ่าย เพราะถ้าเป็นเช่นนี้จะทำให้ไม่อยากทำงานได้

Growth หรือการเติบโตในธุรกิจ หมายความว่า หากได้ทำงานกับเราจะเติบโตหรือไม่ เช่น ธุรกิจ LAND AND HOUSES เมื่อบริษัทมีการเติบโตมาในระดับหนึ่ง ก็จะให้โบนัสเป็นหุ้นให้กับบุคลากรที่เป็นผู้ร่วมทำธุรกิจ ซึ่งเป็นการมองเห็นถึงความก้าวหน้าในการทำธุรกิจ

การรักษาบุคลากรในการทำธุรกิจอาจจะเพิ่มเติม ด้วยการขึ้นเงินเดือน โบนัสประจำปี หรืออื่น ๆ โดยการพิจารณาจากผลลัพธ์การทำงานแล้วให้ตามความเหมาะสม ดังนั้น จะดีไม่น้อยเลยหากได้ลองทำตามคำแนะนำจากที่เราได้กล่าวทั้งหมดข้างต้น เพื่อให้ทำงานได้อย่างราบรื่นและนำไปสู่ความสำเร็จในธุรกิจของคุณนั่นเอง

คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมกับธุรกิจ