การแก้ปัญหาของนักธุรกิจ

ทักษะการแก้ปัญหา สำหรับนักธุรกิจ

การทำธุรกิจ หากได้เปรียบเทียบเหมือนกับการเดินเรือมหาสมุทรซึ่งจะต้องเจอกับคลื่นลมและพายุ หมายความว่า ไม่ได้ราบเรียบเสมอไปเพราะมักจะมีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นเสมอ โดยปัญหาแต่ละเรื่องที่เข้ามาก็มักจะไม่ซ้ำกัน ทำให้ต้องหาวิธีการใหม่ในการแก้ปัญหา ด้วยเหตุนี้ เราจึงมาบอกทักษะการแก้ปัญหาธุรกิจ เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณได้ ดังต่อไปนี้

ทักษะการแก้ปัญหาธุรกิจ

ทักษะที่ 1 หาข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะจุด

เริ่มต้นด้วยการยอมรับว่า ไม่ทราบสาเหตุและการวิเคราะห์ของปัญหา จากนั้นให้เขียนข้อมูลออกมาให้หมดเพื่อแก้ปัญหา หากข้อมูลที่เขียนไว้ไม่ครบถ้วน ควรให้ไปค้นหาข้อมูลอาจจะเป็นทางกูเกิ้ลหรือจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะจุดก็ได้ ที่สำคัญอย่าอายที่จะสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ว่าผู้เชี่ยวชาญจะตัดสินใจแก้ปัญหาแทนคุณ เพราะผู้เชี่ยวชาญมีหน้าที่เดียว คือ ให้ข้อมูลในสิ่งที่คุณไม่ทราบเท่านั้นเอง

ทักษะที่ 2 จัดการอารมณ์เมื่อมีปัญหารุมเร้า

หากมีปัญหารุมเร้าจนตั้งหลักไม่ทันและคิดอะไรไม่ออก อย่าเดาในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน เพราะปัญหาแบบนี้จะต้องมีหลายทางเลือกหรือสิบทางเลือกเพื่อประกอบการตัดสินใจ ทำให้มีโอกาสแก้ปัญหาผิดพลาดได้สูง แตกต่างกับปัญหาง่ายที่มีทางเลือกเพียง 2 – 3 ทาง หรือโดยไม่ต้องใช้ความพยายามการแก้ปัญหาเลยในการประกอบการตัดสินใจ เพราะฉะนั้น ให้ออกจากความคิดเสียก่อนด้วยการทำจิตใจให้สงบ แล้วจะพบทางออกเพื่อไปแก้ปัญหาที่รุมเร้าได้

ทักษะที่ 3 การมองสาเหตุของปัญหา

การมองปัญหาให้ชัดก่อนว่าคืออะไร เมื่อจับประเด็นปัญหาแล้วให้มองที่สาเหตุจะได้แก้ปัญหาถูกจุด ซึ่งจะต้องเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกบิดเบือนหรือโน้มน้าวโดยเฉพาะปัญหาที่มีความเร่งด่วนหรือคอขาดบาดตาย เนื่องจากถ้ามองผิดประเด็นก็จะทำให้แก้ปัญหาเท่าไหร่ก็ไม่จบ

ทักษะที่ 4 ทำงานเป็นทีมและมี connection ที่ดี

การทำงานเป็นทีมเป็นอีกหนึ่งวิธี ที่ช่วยพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาให้กับนักธุรกิจ เพราะเป็นการทำงานที่มีการร่วมมือร่วมแรงใจกันจนประสบความสำเร็จ นอกจากนี้การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา คือ มี connection ที่ดี โดยไม่ได้มองว่าเป็นคู่แข่งทางธุรกิจ แต่เป็นการช่วยเหลือหรือเป็นพันธมิตร จนบางครั้งคู่แข่งได้ตั้งองค์กรร่วมกันเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาด้วยกันนั่นเอง

หากได้พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาที่ดี ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ที่ต้องเจอในทุกวันก็ตาม ก็จะเป็นนักธุรกิจที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าแก้ปัญหาได้หรือไม่กลัวที่จะต้องเผชิญกับทุกปัญหา นอกจากนี้ผู้คนที่มีส่วนร่วมในการทำธุรกิจร่วมกัน ก็จะเกิดความมั่นใจหรือไม่มีความกลัวไปด้วยเมื่อได้อยู่กับคนที่มีทักษะแก้ปัญหาทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น ทักษะการแก้ปัญหาสำหรับนักธุรกิจจึงเป็นสิ่งที่ต้องมี เพื่อผลลัพธ์ที่ดีในการทำธุรกิจนั่นเอง

ทักษะการแก้ปัญหา สำหรับนักธุรกิจ