สิ่งที่ทำให้คนธุรกิจหน้าใหม่ล้มเหลว

สิ่งที่ทำให้คนธุรกิจหน้าใหม่ล้มเหลว

การเป็นเจ้าของธุรกิจล้วนเป็นความใฝ่ฝันที่คนไม่ว่ารุ่นใหม่หรือรุ่นเก่าส่วนใหญ่ต้องการ เพราะการได้ทำงานของตัวเองทำให้เราสามารถบริหารจัดการชีวิตได้ตามที่เราต้องการ อีกทั้งโอกาสในการยกระดับฐานะก็มีความเป็นไปได้สูงกว่าการทำงานเป็นลูกจ้างไม่ว่าในระบบราชการหรือเอกชน

แต่ในวงการธุรกิจของจริง เราก็คงเห็นภาพที่ปรากฏว่าคนที่กระโดดเข้าสู่การทำธุรกิจ โดยเฉพาะนักธุรกิจหน้าใหม่ ๆ ส่วนใหญ่จะล้มเหลวมากกว่าประสบความสำเร็จ

คำถามคือ ทำไมนักธุรกิจหน้าใหม่จึงมักล้มเหลว ?

สิ่งที่ทำให้นักธุรกิจหน้าใหม่ชอบล้มเหลวไม่เป็นท่า ก็มีอยู่ไม่กี่อย่างดังต่อไปนี้

ทำสิ่งที่ไม่ถนัด
การจะเริ่มทำธุรกิจอะไรใคร ๆ ก็บอกว่าเราควรเริ่มจากสิ่งที่เราถนัด ชื่นชอบและคุ้นเคย เพราะโอกาสที่จะผิดพลาดจะลดลง แต่มีหลายคนที่เลือกจะทำในสิ่งที่ไม่ถนัดเพียงเพราะมองเห็นผลตอบแทนที่มากกว่ามาเป็นตัวตัดสินใจ ซึ่งต้องบอกว่านั่นคือความเสี่ยงระดับ 10

ทำตามกระแส
แรงจูงใจในการตัดสินใจกระโดดเข้าสู่การเป็นนักธุรกิจของหลายคนเกิดจากภาพความสำเร็จของคนอื่น การมองเห็นคนทำธุรกิจใด ๆ ประสบความสำเร็จจนเกิดเป็นกระแสในสังคม มักจะสร้างแรงกระตุ้นให้มีคนทำตาม ซึ่งบางครั้งเราก็ลืมดูไปว่ากระแสนั้นเพิ่งเริ่มหรือกำลังจะตก หากเราตัดสินใจเริ่มทำธุรกิจตามกระแสตอนที่กำลังจะตก นั่นเท่ากับเราอาจสูญเสียเงินลงทุนไปพร้อม ๆ กับความนิยมที่กำลังจะหมดลง

วางแผนการเงินไม่ดี
ระบบบัญชี การเงินและเงินทุนหมุนเวียนคือสิ่งแรก ๆ ที่นักธุรกิจหน้าใหม่ต้องเรียนรู้และวางแผนให้ดี เพราะนี่คือจุดตายของหลายธุรกิจที่ขายได้แต่เจ๊ง ระบบการเงินคือภาพสะท้อนผลประกอบการที่ถูกต้องที่สุด ยิ่งในส่วนของเงินทุนหมุนเวียนหรือกระแสเงินสด ยิ่งเปรียบเสมือนลมหายใจของธุรกิจเลยทีเดียว ขาดสภาพคล่องวันใด ธุรกิจก็ไปต่อไม่ได้วันนั้น

รีบทำใหญ่เกินตัว
หลักการทำธุรกิจทั่วไปคือเราต้องเริ่มจากทำเล็ก ๆ ไปหาใหญ่ ไม่ใช่เริ่มทำใหญ่โตเสียแต่เริ่มต้น เพราะความไม่คุ้นเคย ไม่ชำนาญการในธุรกิจ อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในช่วงแรก ๆ ได้ ซึ่งข้อผิดพลาดเหล่านี้ถ้าธุรกิจยังไม่ใหญ่มาก ก็มักจะแก้ปัญหาได้ทันและไปต่อได้ แต่ถ้าหากเราทำธุรกิจในระดับที่ใหญ่เกินไปตั้งแต่แรก หากเกิดข้อผิดพลาด บางครั้งก็ยากที่จะหาวิธีแก้ไข เพราะปัญหานั้นใหญ่เกินตัวเรามากไป

ไม่ศึกษาให้ดีเสียก่อน
การทำธุรกิจต้องทำให้ไว แต่ใจเย็น ๆ ประโยค ๆ นี้หมายถึงว่า การตัดสินใจจะเริ่มทำธุรกิจต้องตัดสินใจให้ว่องไว ทันการเปลี่ยนแปลงของตลาดและผู้บริโภค แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานการศึกษาหาข้อมูลมาเป็นอย่างดีก่อนแล้ว มิฉะนั้นหากเกิดปัญหาระหว่างดำเนินธุรกิจ ก็เป็นเรื่องยากที่จะแก้ไขได้ทันเวลา

สิ่งที่นักธุรกิจรุ่นใหม่มักจะทำพลาดคือการตัดสินใจอะไรด้วยความใจร้อน เรื่องนี้ต้องดูตัวอย่างคนทำธุรกิจรุ่นเก่าที่เขามักจะไตร่ตรองจนเกิดความรอบคอบเสียก่อนจะลงมือทำอะไรลงไป เพราะการตัดสินใจในธุรกิจ หากพลาดเพียงครั้งเดียว บางครั้งก็หมายถึงการล้มหายตายจากของกิจการไปได้เลย