4 ข้อวิธีช่วยให้ร้านค้าออนไลน์ยอดขายปัง

4 ข้อวิธีช่วยให้ร้านค้าออนไลน์ยอดขายปัง

การทำมาหากินในยุค 4G นี้ต้องอาศัยช่องทางออนไลน์เป็นสำคัญเนื่องจากการวิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปเป็นการพึ่งพาเทคโนโลยีในการใช้ชีวิตประจำวัน ดังนั้นหากต้องการขายของให้ปังจึงจำเป็นต้องใช้กลยุทธ์ทุกวิถีทางบนช่องทางออนไลน์เพื่อให้ได้มาทั้งลูกค้าประจำและลูกค้าขาจร แน่นอนว่าจะลองผิดลองถูกต่อไปคงตามคู่แข่งเขาไม่ทัน ดังนั้นจะมาแจกเทคนิค 4 ข้อที่ช่วยให้ร้านค้าออนไลน์มียอดขายปัง ๆ กัน

การเปลี่ยนร้านค้าออนไลน์จากเงียบเหงาเป็นครึกครื้นได้จะต้องอาศัยการทำความเข้าใจภาพกว้างของการทำการตลาดออนไลน์ว่าควรจะทำการสื่อสารไปถึงผู้บริโภคอย่างไรถึงทำให้ได้ผลลัพธ์ของยอดขายเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ โดยอาศัยเทคนิค 4 ข้อดังนี้

  1. การสื่อสารด้านสินค้าและบริการ ต้องทำความเข้าใจก่อนว่ายุคเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคก็เปลี่ยน ในอดีตจะเป็นการยัดเยียดสินค้าหรือบริการที่ผู้ขายมีให้ผู้ซื้อโดยที่ผู้ซื้อไม่มีโอกาสได้เรียนรู้เลยว่าสินค้าหรือบริการที่ได้รับมานั้นตอบโจทย์ตามความต้องการหรือไม่ แต่กับยุคนี้สมัยนี้บอกได้เลยว่าวิธีการขายของแบบเดิมใช้ไม่ได้อีกต่อไปเพราะธุรกิจจะประสบความสำเร็จในยุคดิจิทัลได้คือธุรกิจที่ขายประสบการณ์หรือคุณค่าอันน่าพึงพอใจให้ลูกค้า การบ้านที่แบรนด์จะต้องทำคือจะใช้วิธีการไหนเพื่อค้นหาความต้องการของลูกค้าจะได้นำเสนอสินค้าหรือบริการที่ตอบโจทย์ตามความต้องการของลูกค้าได้ คำตอบจะอยู่ในข้อถัดไป
  2. ลูกค้า คือการค้นหาลูกค้าไปจนถึงการค้นหาความต้องการของลูกค้า หมายถึงแบรนด์จะต้องทำหน้าที่ในการหาลูกค้ามาบริโภคสินค้าหรือบริการเพื่อทำยอดขายให้ได้ ด้วยวิธีการค้นหากลุ่มลูกค้าพร้อมกับการนำเสนอสินค้าหรือบริการของแบรนด์โดยอาจใช้วิธีการรวบรวมรายชื่อลูกค้า 100 คนที่มาซื้อสินค้าหรือบริการล่าสุดแล้วมาวิเคราะห์ว่าคนกลุ่มนี้ซื้อสินค้าหรือใช้บริการประเภทไหนซึ่งอาจจะค้นพบว่ามีเพียง 20% เท่านั้นที่สร้างยอดขายให้แบรนด์ได้ ดังนั้นก็เจาะจงทำการตลาดเฉพาะกลุ่ม 20% นี้ให้มากเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดยอดขายของร้านค้าขึ้น
  3. ช่องทาง คือ การที่แบรนด์เลือกใช้แพลตฟอร์มที่จะใช้สื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ถูกช่องทาง อย่างในยุคดิจิทัลนี้แพลตฟอร์มของการสื่อสารออนไลน์มีหลายแพลตฟอร์มมาก จะ Facebook Instagram Line หรือ Tiktok เพียงแค่ธุรกิจต้องหาให้ได้ว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายนิยมใช้แพลตฟอร์ม Social Media ใดเป็นหลักเพื่อที่จะเจาะจงในการสื่อสารสินค้าหรือบริการของแบรนด์ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะมีกิจกรรมร่วมกับแบรนด์โดยตรงจะได้เป็นการประหยัดงบประมาณในการโฆษณาด้วยไปในตัว
  4. Content is King คำกล่าวนี้ไม่ได้โอเวอร์เกินไปเพราะการสื่อสารข้อมูลของสินค้าหรือบริการไปยังกลุ่มเป้าหมายด้วย Content คุณภาพจะมีอิทธิพลต่อการหยุดความสนใจของผู้บริโภคไว้ที่หน้าเพจหรือเว็บไซต์ของแบรนด์ได้อย่างมาก ยิ่ง Content มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคเท่าไหร่หรือให้คุณค่าต่อกลุ่มเป้าหมายมากเพียงไหน ยิ่งเป็นการดึงดูดให้ลูกค้าทั้งขาจรขาประจำหยุดสายตาและความสนใจอยู่กับแบรนด์ของธุรกิจโดยไม่สนใจที่จะมองหาทางเลือกอื่นเพิ่มเติมมากเท่านั้น จึงกลายเป็นโอกาสที่จะสร้างและขยายแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้น

ด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยที่เกิดขึ้น การจะทำให้แบรนด์สามารถติดอยู่ในใจของผู้บริโภคในทุกยุคทุกสมัยได้อย่างยั่งยืนจะต้องอาศัยเทคนิคและวิธีการที่สอดคล้องกับพฤติกรรมที่เป็นอยู่ของผู้บริโภคในปัจจุบัน อย่างเช่นในยุคดิจิทัลนี้การใช้ Social Media อย่างมีกลยุทธ์จึงเป็นหนทางที่ช่วยให้แบรนด์สามารถคงอยู่ในตลาดได้อย่างยั่งยืน