Business model canvas คืออะไร ทำไมถึงเป็นที่สนใจในวงกว้าง

Business model canvas คืออะไร? ทำไมถึงเป็นที่สนใจในวงกว้าง

หลังจากหนังสือ “คู่มือสร้างโมเดลธุรกิจ Business Model Generation” ของ Alexander Osterwalder และ Yves Pigneur ผู้นำในแวดวงธุรกิจระดับโลกวางขายทั่วโลก ทำให้โลกนี้ได้รับรู้ถึงโมเดลธุรกิจแบบใหม่ที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ โดยภายในหนังสือได้มีการอธิบายถึงโมเดลธุรกิจแบบต่าง ๆ และบอกถึงกลยุทธ์ในการออกแบบธุรกิจของตัวเองด้วยการใช้ Business model canvas

กลยุทธ์ในการออกแบบธุรกิจ

Business model canvas เป็นเครื่องมือออกแบบแนวทางและเป้าหมายทางธุรกิจที่เหมาะสมอยู่บนปัจจัยธุรกิจแบบ 2W-1H-1M คือ

Who : ต้องการทำสินค้าหรือบริการให้ใคร ส่วนแรกเป็นการกำหนดกลุ่มลูกค้าให้มีความชัดเจน เป็นเพศไหน อายุเท่าไหร่ มีไลฟ์สไตล์ชีวิตอย่างไร รวมถึงสามารถกำหนดวิธีการสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อนำไปใช้ในการสร้างสินค้าหรือบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

What : ต้องทำสินค้าหรือบริการอะไรจึงจะตอบโจทย์ เมื่อมีการเก็บข้อมูลของลูกค้าเรียบร้อยแล้วจึงนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาสินค้าหรือบริการที่ช่วยเพิ่มคุณค่าในการใช้ชีวิต หรืออำนวยความสะดวก หรือแก้ปัญหาของกลุ่มลูกค้าได้

How : ต้องทำอย่างไร ในขั้นตอนนี้เป็นการวางแผนการบริหารธุรกิจทั้งหมด เริ่มตั้งแต่การบริหารทรัพยากร บุคลากรและต้นทุนเพื่อให้ธุรกิจเดินทางอย่างมีเป้าหมายไปพร้อมกับสร้างพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแรง

Money : ได้ผลตอบแทนคุ้มค่าหรือไม่ ขั้นตอนนี้เป็นการบริหารทรัพย์สินภายในธุรกิจทั้งแต่การคำนวณต้นทุนและกำไรที่ได้จากการทำธุรกิจว่าคุ้มค่าที่จะลงมือทำจริง ๆ หรือไม่

จุดเด่นที่ทำให้ Business model canvas เป็นโมเดลธุรกิจที่นักธุรกิจทั่วโลกให้ความสนใจ เนื่องจากมีการวางแนวทางที่ชัดเจนและกระชับในกระดาษเพียงแผ่นเดียว ทำให้นักธุรกิจขนาดเล็ก – ขนาดใหญ่สามารถหาคำตอบว่าจะสามารถทำตามเป้าหมายที่ต้องการได้หรือไม่ หรือต้องปรับกระบวนการส่วนไหนเพื่อเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้น ซึ่งใช้เวลาไม่นานเหมือนกับการวางแผนธุรกิจแบบดั่งเดิมที่ต้องใช้เวลานานหลายวัน

สำหรับผู้ที่ต้องการสร้างธุรกิจของตัวเองสามารถเริ่มต้นด้วยการซื้อหนังสือมาอ่านหรือศึกษาการเขียนแผนธุรกิจ Business model canvas ได้จากเว็บไซต์หรือ YouTube ด้วยตัวเองได้ เช่น

YouTube Chanel Bank Sitthinunt เขียนแผนธุรกิจภายใน 20 นาทีด้วย “Business Model Canvas” https://www.youtube.com/watch?v=2MwaDuJwVpk

YouTube Chanel THE STANDARD เขียนโมเดลธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ กับผู้คิดค้น Business Model Canvas The Secret Sauce EP.87 https://www.youtube.com/watch?v=w9gFBipsXF8

YouTube Chanel ลงทุนศาสตร์ Investerest EP 126 : (lecture) เข้าใจธุรกิจด้วย Business Model Canvas + 1 https://www.youtube.com/watch?v=-XP-EICqCZo

คอร์สฟรี บนเว็บไซต์ LivePlatform Business Model Canvas สอนโดยคุณณฤทธิ์ วรพงษ์ดี

Business model canvas ได้รับความสนใจจากธุรกิจชั้นนำทั่วโลก หากต้องการประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจเหมือนกับบริษัทยักษ์ใหญ่ สามารถลองเริ่มต้นด้วย Business model canvas ด้วยตัวเองง่าย ๆ ที่บ้าน